2018.3.19.

Posted by 곰도리네
2018.03.19 10:13 다이어트/다이어트일지

 날짜


 아침체중(공복)

 

 아침

 군고구마, 사과 1/3, 비피더스야쿠르트

 간식

 믹스커피1

 점심

 삼각김밥

 간식

 샐러드

 저녁

 프랑크소세지

 간식

 
'다이어트 > 다이어트일지' 카테고리의 다른 글

2018.3.20.  (0) 2018.03.20
2018.3.19.  (1) 2018.03.19
2018.3.18.  (0) 2018.03.19
2018.3.17.  (0) 2018.03.17
2018.3.16.  (0) 2018.03.16
2018.3.15.  (0) 2018.03.15
이 댓글을 비밀 댓글로
    • 2019.04.04 21:38
    관리자의 승인을 기다리고 있는 댓글입니다