2018.3.17.

Posted by 곰도리네
2018.03.17 09:42 다이어트/다이어트일지

 날짜

 2018.3.17.

 아침체중(공복)

 

 아침

 콩국물+우묵가사리 

 간식

 

 점심

 샐러드, 사과 1/2조각, 비피더스야쿠르트

 간식

 프랑크소세지2/3

 저녁

 돼지고기 100g, 야채, 김치약간

 간식

 




'다이어트 > 다이어트일지' 카테고리의 다른 글

2018.3.19.  (1) 2018.03.19
2018.3.18.  (0) 2018.03.19
2018.3.17.  (0) 2018.03.17
2018.3.16.  (0) 2018.03.16
2018.3.15.  (0) 2018.03.15
2018. 3. 14.  (0) 2018.03.14
이 댓글을 비밀 댓글로