2018.3.13.

Posted by 곰도리네
2018.03.13 09:26 다이어트/다이어트일지

 날짜

 2018.3. 13.

 아침체중(공복)

 

 아침

 김치국 + 밥 1/3

 간식

 

 점심

 샐러드, 우유, 믹스커피, 삼각김밥

 간식

 아메리카노

 저녁

 -  

 간식

  
'다이어트 > 다이어트일지' 카테고리의 다른 글

2018.3.15.  (0) 2018.03.15
2018. 3. 14.  (0) 2018.03.14
2018.3.13.  (0) 2018.03.13
2018. 3. 12.  (0) 2018.03.12
2018. 3. 11.  (0) 2018.03.12
2018.3.10.  (0) 2018.03.10
이 댓글을 비밀 댓글로